De verzekeraar en uw factuur

Wij vinden dat specialistische psychische hulp voor iedereen toegankelijk moet zijn. Bent u 18 jaar of ouder dan worden de kosten van een behandeling  vergoed door uw zorgverzekeraar. Het eigen risico betaalt u altijd zelf, houdt u hier alstublieft rekening mee. Met enkele verzekeraars hebben wij geen overeenkomst, deze verzekeraars vergoeden slechts een deel van de behandeling. Wanneer u een natura-verzekeringspolis heeft die maar een deel vergoed dan moet u normaal gesproken het deel dat niet wordt vergoed zelf betalen, dit wordt de eigen bijdrage genoemd. Wij vergoeden deze eigen bijdrage. Voor behandeling bij ons betaalt dus nooit meer dan uw eigen risico.

Wij declareren onze behandeling na afloop van de behandeling of na elk jaar dat u bij ons in behandeling bent. Vaak zenden verzekeraars u dan een overzicht van de kosten. Soms zijn onze patienten verbaasd over onze tijdsinvestering en over de kosten welke wij declareren en nemen dan telefonisch contact met ons op.

Contracten met zorgverzekeraars
Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars contracten of overeenkomsten waardoor wij onze declaraties rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen indienen. Alleen met CZ en daaronder vallende labels CZ-Direct, Just, Ohra en Nationale Nederlanden hebben wij geen contract. Heeft u hier een zorgverzekering, dan moeten wij de factuur naar u sturen.

Een contract met een zorgverzekeraar betekent voor ons soms dat wij te maken hebben met maximum bedrag dat wij van alle daar verzekerden mogen declareren. Dit wordt het productieplafond genoemend. Zodra wij dit maximum in een jaar bereiken dan is behandelen van nieuwe patienten niet meer mogelijk. Dit betekent dat, ondanks de lange wachtlijsten in de zorg, wij veel minder mogelijkheden krijgen om patienten te behandelen en dat groei van onze instelling niet mogelijk is. In 2020 hebben wij bij zorgverzekeraar Menzis en de daaronder vallende labels Anderzorg, Hema en PMA en zorgverzekeraar DSW met de daaronder vallende labels InTwente en StadHolland te maken met een productieplafond.
De bedragen die wij declareren zijn normbedragen welke zijn vastgesteld door de NZa, de Nederlandse Zorgautoriteit. Wij declareren deze normbedragen. Zorgverzekeraars vergoeden echter slechts een deel van deze normbedragen, tussen 65% en 90% afhankelijk van uw polis en de afspraken die wij hebben met de verzekeraar.

Welke tijdsbesteding noteren wij in uw dossier?
Wij zijn een medische instelling met wetenschappelijk- en HBO opgeleide medewerkers en zijn gebonden aan wettelijke regels. Zo betekent bijvoorbeeld een kort telefoongesprek met u: registratie in onze systemen, het gesprek zelf, eventueel overleg met een mede- of regiebehandelaar, noteren en controleren van de juistheid van de gegevens en afsluiten. Kortom, veel handelingen naar aanleiding van een kort telefoontje. De tijdsduur hiervan registreren wij.
Onze patienten denken soms bij een korte behandeling, of wanneer een behandeling niet tot stand komt, dat zij enkel 'één of twee gesprekken' hebben gehad en verbazen zich dan over onze declaratie. De tijdsregistratie bestaat in ieder geval uit:
- Openen van een dossier en invullen van uw gegevens
- Een eerste telefonisch contact en het maken van een afspraak, uitnodiging en informatie aan u zenden
- Een intakegesprek
- Uitwerken van de gegevens, behandelplan opstellen
- Bespreking in het team (multidisciplinair overleg)
- Uitnodigen voor een vervolgafspraak
- Vervolgafspraken met opnieuw administratieve tijd
- Besprekingen met anderen, bijvoorbeeld uw huisarts
Ook tussen de afspraken door vindt bij ons vaak onderling overleg plaats. Wij werken multidisciplinair en maken gedurende de behandelingen gebruik van elkaars kennis. Er zijn vaak meerdere disciplines betrokken bij uw behandeling.

Het gedeclareerde bedrag
Dit is vaak duizenden euro's. Voor u mogelijk een hoog bedrag. Toch wil ik u vragen met ons mee te denken, er rekening mee te houden dat onze medewerkers hoog opgeleid zijn, wij hen vergoeden volgens de CAO GGZ, pensioenen en verzekeringen moeten worden bekostigd, extra scholing in een zich snel ontwikkelend werkveld, wij elektronische systemen hanteren welke aan veiligheidsstandaarden dienen te voldoen, gebouwen en huren moeten worden betaald, onze boeken nauwkeurig door accountants worden gecontroleerd. Maken wij winst? Jazeker. Wanneer wij willen groeien, investeren in scholing van medewerkers en een gezonde financiele buffer nodig hebben voor onverwachte tegenslagen, dan is dit noodzakelijk.
De risico's voor ons als organisatie zijn hoog. Voor zorgverzekeraars zijn wij een kostenpost. Voortdurend zijn wij onderhevig aan meer en meer regels van de overheid en de zorgverzekeraars.

Niet goed geld terug?
Dat kan helaas niet. Wij werken met de vergoedingen die wij ontvangen op de rand van wat mogelijk is. Wij ontvangen de vergoeding voor onze inspanningen, iets wat gebruikelijk is. Uiteraard doen wij er alles aan om de behandelingen naar tevredenheid te laten verlopen. Maar, zoals overal, komen soms de verwachtingen niet overeen met wat wij kunnen bieden. Daarover gaan wij graag met u in gesprek.

Een gesprek met u als patient is veel meer dan een gesprek. Diagnostiek en behandeling is een intensief proces waarin vaak en veelvuldig wordt gewogen en overlegd.
Indien u vragen heeft, stelt u deze dan aan uw behandelaar.

Contact

NL-PSY
Fabrieksweg 4
Postcode 7902 NM Hoogeveen

0528-769033
Aandacht voor jongeren met een depressie

Aandacht voor jongeren met een depressie

Geplaatst op: 2017-01-10

23 januari 2017 – Depressie onder jongeren. Iedere puber zit weleens met zichzelf in de knoop. Maar wat als je kind echt depressief is? Eén op de vijftien jongeren lijdt aan depressies. Psychiater Es...

Lees meer Meer nieuws

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.